Grimms Notes The Animation

  • 1x1 - Akazukin no mori (2019-01-11)
  • 1x2 - Don Kihôte no shin'nen (2019-01-17)
  • 1x3 - Tsuioku no Shinderera (2019-01-25)
  • 1x4 - Ex no Tabidachi (2019-02-01)
  • 1x5 - Yume to roman no takarajima (2019-02-07)
  • 1x6 - Ekusu to shirayukihime (2019-02-14)
  • 1x7 - Geruda to yuki no joô (2019-02-21)
  • 1x8 - Onigashima no kyoodai (2019-02-28)
  • 1x9 - Nessa no Arajin (2019-03-07)