Queen's Blade: Wandering Warrior

 • 1x1 - Kien: rurou no senshi (2009-04-02)
 • 1x2 - Souto: Musha Miko (2009-04-09)
 • 1x3 - Tsuya Shuu: Rekisen no Youhei (2009-04-16)
 • 1x4 - Soukoku: Raiun no Shou (2009-04-23)
 • 1x5 - So Ju: Kodai no Oujo (2009-04-30)
 • 1x6 - Yakusoku: Mori no Bannin (2009-05-07)
 • 1x7 - Kourin: Koumyou no Tenshi (2009-05-14)
 • 1x8 - Anyaku: Kiba no Ansatsu Mono (2009-05-21)
 • 1x9 - Sekishin: Bukiya to Koutetsu Hime (2009-05-28)
 • 1x10 - Kaigan: Ryuu no Ichigeki (2009-06-04)
 • 1x11 - Ikazuchi: Shitou no Hate (2009-06-11)
 • 1x12 - Kaimon: Joô e no michi (2009-06-18)